Carine is vanuit België in Nederland komen werken

Een dag vliegt zo voorbij...

Wie ben je?
Ik ben Carine de Vos, 55 jaar en leidinggevende OK.

Wanneer ben je in dienst gekomen bij ZorgSaam?
Op 1 februari 2017 ben ik bij Warmande, later ZorgSaam, in dienst getreden in de functie van OLG.

Hoe ben je bij ZorgSaam gekomen?
Mijn carrière ben ik gestart als stewardess lange afstandsvluchten bij de voormalige Belgische luchtvaartmaatschappij, Sabena. Mijn vooropleiding was dus eigenlijk talen. Na 15 jaar vliegen ben ik opnieuw gaan studeren voor het behalen van een Bachelor diploma verpleegkunde. Daarna ben ik in een OK in Antwerpen gaan werken waar ik de praktijk op de werkvloer heb geleerd (OK omloop, assisteren en anesthesie). Gedurende deze periode heb ik, na het afronden van een 2-jarige opleiding, een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid behaald.
Later heb ik als docent verpleegkunde les en stagebegeleiding gegeven aan toekomstige verpleegkundigen. Verder heb ik een mentoraat behaald om nieuwe docenten te kunnen coachen en te begeleiden.
De laatste opleiding die ik gevolgd en behaald heb is een Banaba (bachelor na bachelor) zorgmanagement in de Erasmus Hoge School in Jette, Brussel.

Wat is het grootste verschil dat je hebt ervaren in de zorg sector tussen Nederland en België?
In de zorgmanagement opleiding kreeg ik, samen met mijn medestudenten, de stage-opdracht om de verschillende leiderschapsstijlen te vergelijken tussen België en Nederland.
Deze stagedag kon ik in de Hooge Plaate, Breskens lopen. De verschillen die ik daar zag tussen Nederlandse en Belgische zorginstellingen hebben mij voldoende geprikkeld en uitgedaagd om de grens over te steken. Wat mij vooral aantrok was de vlakkere organisatie t.o.v. de hiërarchie in België. Ik kreeg het aanbod om te solliciteren voor de functie van OLG voor de zorginstelling Rozenoord te Sluis. Na het invullen van een sollicitatieformulier werd ik 2 dagen later uitgenodigd voor een gesprek. Het sollicitatiegesprek verliep in 2 rondes, waarvan 1 met de RvB. Ik werd opgevangen door de bestuurder zelf en voelde mij welkom. Dezelfde dag van mijn sollicitatiegesprek kreeg ik te horen dat ik mocht starten. Ik werd door de HR uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardegesprek.

Hoe heb je je eerste tijd bij ZorgSaam ervaren?
De dag dat ik ben gestart zou ik op een andere zorglocatie opgevangen en begeleid worden door een OLG maar wegens omstandigheden is dit niet doorgegaan. Ik heb dan van een verpleegkundige wat uitleg gekregen. Mijn inwerkperiode was erg summier en ik was onvoldoende voorbereid op de taken die voor mij lagen. Ik heb veel zelf moeten uitzoeken en dat heeft mij tijd gekost, vooral omdat ik voor het eerst in een leidinggevende functie in Nederland werkte. Het was meteen een stevige leerschool. Iedereen was bereid om antwoorden te geven maar ik moest er wel zelf achteraangaan. Omgaan met oudere cliënten kende ik vanuit mijn eigen stages en van de stageplekken waar ik begeleiding gaf, dat was niet onbekend. Er was geen omscholing nodig.
In de ouderenzorg werken geeft veel voldoening omdat je voor hen erg veel kan betekenen. Een klein gebaar en oprechte aandacht geven, maakt voor hen al een wereld van verschil. De dankbaarheid die je terugkrijgt is vaak hartverwarmend.

Wat is voor jou het grootse verschil tussen de ouderenzorg en werken in het ziekenhuis?
De verschillen tussen de ouderenzorg en het ziekenhuis zijn groot. In het ziekenhuis ligt de focus op productie en zo’n kort mogelijke ligtijd. In de ouderenzorg denken we meer aan welzijn en zinvolle tijdsbesteding. Tenslotte is het de oudere cliënt hun leefwereld. Bij beide is kwaliteit van zorg van belang.
Ik ben dit jaar op 1 juni overgestapt naar het ziekenhuis, als OLG OK chirurgie, omdat ik merkte dat ik terug uitdaging nodig had. Ik ben teruggegaan voor de acutere zorg. Ik kijk echter met plezier terug op de periode binnen de Toz waar ik ontzettend veel heb geleerd.

Wat vind je het leukste aan je werk?
Het leukste aan mijn huidig werk zijn de meerdere partijen waarmee ik samenwerk; het is een samenspel van chirurgie, anesthesie, recovery, opname, pos en vele andere afdelingen.
Dat maakt het soms lastig maar tegelijkertijd ook erg boeiend! De medische kant heb ik voordien gemist.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Mijn werkdag start om 7u30 met het omkleden in OK dienstkledij, daarna ga ik nu tijdens de covid periode in dagelijks overleg om 7u45 met de medisch manager, de dienstdoende anesthesioloog, de OLG-anesthesie, de OLG IC, een OLG-kliniek, een opnameverpleegkundige en een OK planner. Wij kijken dan hoeveel bedden er in het beddenhuis en op IC vrij zijn want dat geeft ons een beeld welke ingrepen er die dag kunnen doorgaan.
Daarna loop ik even langs de OK planners om te weten of er bijzonderheden zijn zoals ziekmeldingen, ingrepen die erbij komen of af gaan enzovoort.
Ik start de computer op en doorloop mijn e-mails. Op maandag heb ik samen met de OLG-anesthesie en CSA een OLG-overleg waar wij de belangrijkste punten van die week bespreken en met elkaar afstemmen.
We bespreken ook op welke dagen wie waar is, om de aanwezigheid en de bereikbaarheid van een leidinggevende binnen de OK te borgen.
Verder heb ik in mijn agenda andere overlegmomenten staan die regelmatig terug komen zoals een bila met de clustermanager, met inkoop, met de csa, met HR, met opleidingen, met de OK commissie, met de kwaliteitsmedewerker etc.
Uit elke overleg komen er acties die ik moet oppakken. Het uitwerken en uitvoeren van deze acties kost tijd en ik merk dat dit vaak lastig is om hiervoor ruimte in mijn agenda af te bakenen.
De jaargesprekken met medewerkers staan ingepland rond de periode van hun verjaardag, meestal in de namiddag. Meestal heb ik een gemiddelde van één à twee per week, afhankelijk van de periode.
Er zijn dagelijkse taken zoals het verzuim van de medewerkers bijhouden, met medewerkers gesprekken voeren en facturen betalen. Roosters en vakantieperiodes moeten tijdig goedgekeurd worden. Soms hebben medewerkers ook nood aan een goed gesprek, waarvoor ik altijd vrij snel tijd voor maak.
Een dag vliegt zo voorbij… Ik stop tussen 16u30 à 17u, maar het loopt ook vaak uit. Af en toe zijn er werkoverleggen tussen 17u en 19u omdat dit de beste tijd is om samen te komen want dan is het gewone OK programma gedaan. Daarna terug in onze burgerkledij en naar huis!

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen dus het is wel mooi te zien dat in deze aanhoudende Covid periode en binnen de schaarste van de zorg er nog steeds medewerkers bereid zijn om de “extra mile” te gaan.

Dan ben ik best trots om voor onze organisatie te werken!