Internist – hematoloog

Organisatie
Ziekenhuis
Expertise
Medische staf
Regio
Terneuzen
Plaats

De vakgroep bestaat momenteel uit 9 vrijgevestigde specialisten: 1 MDL-arts, 1 algemeen internist/scopist, 2 nefrologen, 2 endocrinologen, 2 oncologen en 1 hematoloog. De werkzaamheden van de vakgroep Interne Geneeskunde & MDL zijn verdeeld over drie locaties. Kliniek en polikliniek in Terneuzen en poliklinieken in Hulst en Oostburg.

Er is een goede samenwerking met de omliggende ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland en uiteraard met het dichtstbij gelegen academisch ziekenhuis UZ Gent (B) en het groot algemeen ziekenhuis Maria Middelares Gent (B).

I.v.m. de pensionering van een vakgroeplid zoeken wij een BIG geregistreerd internist met als aandachtsgebied hematologie. U participeert in de diensten en u bent bereid zowel organisatorisch als medisch-inhoudelijk een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de vakgroep.

Sinds 1 januari 2015 zijn de vrijgevestigde medisch specialisten verenigd in een zelfstandig medisch specialistisch bedrijf, de Coöperatie Vrijgevestigde Medisch Specialisten ZorgSaam (CVMS). Toetreding tot de CVMS vindt plaats in onderling overleg.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met drs. C. Idink, internist-hematoloog via tel: 0115-688714 of via c.idink@zzv.nl.

Uw schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, kunt u richten aan:

Coöperatie Vrijgevestigde Medisch Specialisten ZorgSaam u.a., t.a.v. Ingrid Vroege, directeur, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen of e-mail: cvms@zzv.nl