De Coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal, helaas ook op het sollicitatieproces. Binnen ZorgSaam gaat alle aandacht nu uit naar de zorg. Voor jou betekent dit dat het mogelijk wat langer kan duren voordat je antwoord ontvangt op jouw sollicitatie en dat sollicitatiegesprekken later gepland worden of via telefonische danwel video gesprekken plaatsvinden. We vragen je begrip voor deze situatie.

Disclaimer

Wij besteden constante zorg en aandacht aan de samenstelling van de gegevens op de website www.werkenbijzorgsaam.nl van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Overigens is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. ZorgSaam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

 

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.