Privacy- en cookieverklaring

Bij Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws Vlaanderen ( hierna te noemen: ZorgSaam) hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen. Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je in onderstaande informatie.

Wie zijn wij?

ZorgSaam  is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg. Deze privacyverklaring geldt niet alleen als je solliciteert bij de Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, maar ook als je solliciteert bij ZorgSaam Ziekenhuis B.V., ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg B.V. of ZorgSaam Zorgsupport B.V.

Privacy

Zodra je bij ons solliciteert, je onze website bezoekt en/of je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gaan we jouw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Je bezoekt onze website
Bij het bezoeken van de website  maken wij gebruik van cookies. Dit is nodig om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van de website, het gebruik van de website te kunnen analyseren, jou in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media en jou te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties.

Je schrijft je in voor onze nieuwsbrief
Schrijf je je in voor onze nieuwsbrief, dan verwerken wij je persoonsgegevens om je deze nieuwsbrief te kunnen sturen.

Je solliciteert bij ons
De gegevens en documenten die wij van jou ontvangen, zullen we alleen verwerken om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen ZorgSaam. We zullen de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Voor alle gegevens  die wij van jou verwerken geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen ZorgSaam. Ook bewaren we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Je bezoekt onze website
In onze cookieverklaring staat uitgebreid omschreven waarom en welke gegevens wij verzamelen bij het bezoek van onze website.

Je schrijft je in voor onze nieuwsbrief
Zonder jouw e-mailadres kunnen wij je geen nieuwsbrief sturen. Om je een gepersonaliseerde nieuwsbrief te kunnen sturen (bijv. een nieuwsbrief op jouw werkgebied), kunnen we daarnaast nog om andere gegevens vragen, zoals bijv. welk vakgebied jouw interesse heeft.

Je solliciteert

 • Als je ons een CV en/of motivatiebrief stuurt, zullen wij in ieder geval de informatie die daarin is opgenomen, verwerken. Hierbij moet je denken aan jouw (voor)naam,  je adresgegevens, de gegevens waarmee we contact met jou op kunnen nemen, je gevolgde cursussen / opleidingen en je arbeidsverleden, je ervaring en mogelijk je foto.
 • Als je ons een WhatsApp’je stuurt, zullen wij in ieder geval de informatie die in dat berichtje is opgenomen en je telefoonnummer verwerken.

Nadat je hebt gesolliciteerd

 • Tijdens de (telefoon)gesprekken die we voeren, zullen wij gegevens verzamelen om na te gaan wie jij bent en wat jij voor onze organisatie kunt betekenen.  We zullen dus in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt gebruiken. Verder zijn je opleiding, gevolgde cursussen, stages, je arbeidsverleden en je ervaring nodig voor het maken van een beoordeling van de geschiktheid. Voor zover je deze informatie nog niet hebt verstrekt, zullen wij deze dus van jou vragen.
 • Werk je al bij ZorgSaam en je solliciteert intern, dan kan gebruik worden gemaakt van de al beschikbare gegevens van jou. Dit zullen wij alleen doen nadat wij hiervoor toestemming van jou hebben ontvangen.
 • Als sollicitant kun je – om na te gaan of je geschikt bent voor bepaalde functies – worden onderworpen aan een psychologische keuring, dan wel aan een assessment. Als dit het geval is, zal dit worden vermeld in de vacaturetest. In dat geval worden die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de keuring of het assessment. Dit zullen wij alleen doen nadat wij hiervoor toestemming van jou hebben ontvangen.
 • Om na te gaan of je geschikt bent voor de functie , kunnen wij om referenties inwinnen bij vorige werkgever(s). Wij zullen pas referenties inwinnen nadat jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Ook kan eventueel een controle worden gedaan op diploma’s.
 • ZorgSaam kan je profielen op social media of andere informatie die over jou op internet staat, raadplegen. Wanneer ZorgSaam besluit dit te doen, wordt dit altijd vooraf in de vacaturetekst vermeld. ZorgSaam zal alleen de gegevens raadplegen die relevant zijn om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop wordt gesolliciteerd. Als ZorgSaam via internet en/of sociale media informatie over jou verkrijgt, bespreken we de verkregen informatie met jou, met uitdrukkelijke vermelding van de bron.
 • Helaas kan blijken dat je geen geschikte kandidaat bent voor de vacature waarop je hebt gesolliciteerd of geen geschikte vacatures voor jou beschikbaar zijn. We gebruiken je gegevens in dat geval om je dat te laten weten. Hoe we vervolgens met jouw gegevens omgaan? Dit lees je verderop onder het kopje “het bewaren van gegevens”.

We willen jou een arbeidsovereenkomst aanbieden

 • Bij indiensttreding vragen wij je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
 • Ga je een zorgfunctie vervullen die onder de Wet BIG valt, dan raadplegen we voor indiensttreding het BIG register om na te gaan of je in het BIG register bent opgenomen en of er geen belemmeringen zijn om de functie uit te oefenen.
 • Als je wordt aangenomen, worden jouw persoonsgegevens verwerkt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en de introductie binnen de organisatie.
 • Bij indiensttreding controleren wij het identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) en maken hiervan een digitale kopie. Dit is op grond van de wet verplicht.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor jouw eigen gegevens hebt ingediend. ZorgSaam zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Wil je onze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan uit.

Het bewaren van gegevens

ZorgSaam bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. De gegevens van de sollicitant worden uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kunt op verzoek toestemming geven om de gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Deze toestemming kan je op ieder moment intrekken.

Zo lang je van ons een nieuwsbrief ontvangt, bewaren we jouw persoonsgegevens. Schrijf je je uit, dan worden deze persoonsgegevens verwijderd.

Beveiliging en bescherming van gegevens

ZorgSaam neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. ZorgSaam heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen. Jouw persoonsgegevens worden daarnaast alleen verstrekt aan en zijn alleen maar zichtbaar voor degenen die betrokken zijn bij de werving- en selectieprocedure. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ZorgSaam.

Contactgegevens

Mocht je van mening zijn dat we niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens dan horen we dat graag. We gaan dan samen met jou aan de slag om dit op te lossen. ZorgSaam heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken per mail: fg@zzvl.nl

Mocht jouw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid te zijn opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nedbase of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is jouw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrek je door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kan je vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij jouw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kan je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kan je indienen door een e-mail te sturen naar recruitment@zzv.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0115-688298.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
T.a.v. Team Recruitment
Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen