Internist

Expertise
Medische staf

Om goede zorg op maat te bieden, vormt ZorgSaam Ziekenhuis samen met de ambulancedienst, thuiszorg en ouderenzorglocaties, ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Ook heeft zij een partnership met het UZ Gent.  

De inwoners van Zeeuws-Vlaanderen kunnen voor ziekenhuiszorg op drie locaties terecht (Terneuzen, Hulst en Oostburg) voor goed toegankelijke medische zorg. ZorgSaam Ziekenhuis heeft 234 bedden, de zorg wordt geleverd door ongeveer 1.100 medewerkers en 115 specialisten. De ziekenhuislocaties beschikken over moderne faciliteiten, waaronder een 3Tesla MRI, twee multislice CT’s, een dialyse-afdeling en een cardiologisch interventiecentrum.  

Zeeuws-Vlaanderen is een prachtig gebied gelegen tussen de Westerschelde en België met veel ruimte, recreatiemogelijkheden en natuurschoon. Mooie steden als Gent, Brugge en Antwerpen liggen in de buurt. En het is een zeer prettige regio om te wonen en te werken. 

Voor onze vakgroep Interne Geneeskunde zoeken wij een vervangend 

 

Internist (0.8fte) 

in de periode oktober 2024 tot februari 2025 

De vakgroep bestaat uit 8 vrijgevestigde specialisten: 2 nefrologen, 2 endocrinologen, 2 oncologen en 2 hematologen. De werkzaamheden van de vakgroep Interne Geneeskunde zijn verdeeld over drie locaties. Kliniek en polikliniek in Terneuzen en poliklinieken in Hulst en Oostburg. 

I.v.m. het zwangerschapsverlof van een vakgroeplid zoeken wij een BIG geregistreerd internist. Uw werkzaamheden betreffen polikliniek en kliniek en U participeert ook in de diensten. 

Indien Uw aandachtsgebied hematologie is, is er mogelijk ook zicht op toetreding tot de maatschap in tweede tijd, gezien de voorgenomen pensionering van een der hematologen. 

Er is een goede samenwerking met het Erasmus MC, de omliggende ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland en uiteraard met het dichtstbij gelegen academisch ziekenhuis UZ Gent (B) en het groot algemeen ziekenhuis Maria Middelares Gent (B). 

Inlichtingen 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de vakgroepvoorzitter drs. C. Idink, internist-hematoloog via tel: 0115-688714 of via c.idink@zzv.nl 

Solliciteren
Uw schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, kunt u vóór 01-09-2024 richten aan: 

Maatschap Internisten Zeeuws-Vlaanderen, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen of e-mail: dbint@zzv.nl