Voor Jerney is de diversiteit van het beroep het mooist.

Het vak van de ambulanceverpleegkundige bleef mijn aandacht trekken!

Wat is je naam?
Jerney Ekkebus.

Wat is je leeftijd?
33 jaar.

Wanneer ben je begonnen met werken voor ZorgSaam?
In 2016, ik werk nu 6 jaar bij ZorgSaam.

Welke voor opleiding heb je gedaan?
Eerst heb ik HBO-V gedaan, daarna ben ik in België op de IC gaan werken en heb ik de BANABA (Bachelor na Bachelor) intensieve zorgen en spoedgevallenzorg gedaan. In 2016 ben ik op de SEH van ZorgSaam gaan werken en heb ik de opleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige gedaan. In april 2022 heb ik de opleiding tot ambulanceverpleegkundige afgerond!

Over ZorgSaam
Waar ben je begonnen met Werken Bij ZorgSaam? En waarom?
Ik ben in 2016 begonnen op de spoedeisende hulp. Ik wilde graag dichter bij huis gaan werken en had, doordat mijn dochtertje bij de geboorte lang in dit ziekenhuis heeft gelegen, erg goede ervaring met de zorg in het ZorgSaam ziekenhuis.

Waarom heb je de overstap gemaakt naar je nieuw baan?
Tijdens het werken op de SEH leerde ik de ambulance zorg beter kennen. Al van jongs af aan trok het werken op de ambulance mij, dit is alleen maar sterker geworden tijdens het werken op de SEH. De zelfstandigheid, diversiteit en de verantwoordelijkheid trok mij enorm. Toen er een vacature uit kwam heb ik een sollicitatiebrief gestuurd en mocht ik op gesprek komen. Dit bestond uit twee gesprekken met twee verschillende sollicitatiecommissies.
In september 2021 ben ik gestart als ambulanceverpleegkundige en tegelijkertijd is ook de opleiding gestart. Ik had vaste begeleiders, die mij op een veilige en positieve manier hebben begeleid naar het zelfstandig werken als ambulanceverpleegkundige. In april 2022 ben ik geslaagd voor de opleiding!
Door het jaar heen heb ik verschillende toetsen moeten maken, aan het einde van de opleiding heb ik een praktijk toets moeten doen en een toets waarbij alle kennis uit de opleiding werd bevraagd.

Werkzaamheden
Wat is het leukste aan je werk?
De diversiteit van het beroep; elke patiënt en situatie is anders. We werken met kinderen, volwassenen, ouderen, allerhande ziektebeelden. We komen op veel plekken, zoals bij de mensen thuis, maar ook op straat zoals bij een verkeersongeval. We werken samen met veel disciplines, zoals (huis)artsen, MMT (Mobiel Medisch Team, traumahelikopter), brandweer, politie, etc.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Op de ambulance zitten we altijd met z’n tweeën. We werken met een ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige, per dienst zit ik met een ambulancechauffeur,  ik zit dus niet altijd met dezelfde collega.
We beginnen altijd met het controleren van de ambulance, zit alles er in wat we nodig hebben en werken al onze materialen naar behoren? Als we onze check gedaan hebben, melden we ons in bij de meldkamer. De meldkamer weet dan dat we beschikbaar zijn om opgeroepen te worden.
Vanaf dan wachten we tot de meldkamer een melding heeft voor ons, de meldkamer piept ons dan op. Op ons scherm in de ambulance zien we dan waar we heen gaan met welke prioriteit én wat er mogelijk aan de hand is. Tijdens het rijden bespreken we wat we kunnen verwachten en wat we zullen meenemen. Eenmaal ter plaatse onderzoeken we de patiënt, indien mogelijk starten we al een behandeling op. Soms kunnen we de patiënt thuis behandelen of verwijzen naar de huisarts en is vervoer naar het ziekenhuis niet noodzakelijk. Vanaf dat de zorg is afgerond melden we ons terug beschikbaar en kan de meldkamer ons weer oproepen voor een volgende melding.

Wat voor cijfer geef je je werk bij ZorgSaam op een schaal van 1 tot 10?
Een dikke 10!